A koronavírus járvány miatt bekövetkezett válsághelyzet jelentősen érinti a munkaviszonyt. Jól jelzi ezt, hogy a Kormány az első rendelkezései közt igazította a vészhelyzethez a munkajogi szabályokat. Ezeket a szabályokat a kihirdetett rendkívüli jogrend alatt be kell tartani.

A kötelező rendelkezések bemutatása mellett megosztunk Önökkel néhány praktikus munkajogi tanácsot és ötletet, amelyek abban segítenek, hogy a lehető legkisebb üzleti kockázattal vészelje át a társaságuk a válságot.

A munkaviszonnyal kapcsolatos tudnivalók

A rendkívüli helyzetben a cégeknek a következő szabályokra érdemes feltétlenül odafigyelni. Az előírásokat és a betartásukat megkönnyítő javaslatainkat a könnyebb érthetőség kedvéért pontokba szedtük Önöknek.

A koronavírus világjárvánnyal kapcsolatos legfrissebb, és már 2020. március 19-től hatályos kormányrendelet értelmében:

 • a munkáltató a korábban már közölt munkaidő-beosztást a Munka Törvénykönyvében szereplő (a továbbiakban: Mt.) közlési szabályoktól eltérően is módosíthatja,
 • a munkáltató saját döntése szerint, egyoldalúan elrendelheti, hogy a munkavállaló otthon, vagy távmunkában végezze a munkáját,
 • a munkáltató indokolt esetben és módon ellenőrízheti a munkavállaló egészségi állapotát (amennyiben adatrögzítésre kerül sor, akkor a GDPR szabályokat szükséges betartani),
 • ha a kollektív szerződés összeütközne ezekkel a szabályokkal, akkor nem lehet alkalmazni a kollektív szerződés ütköző rendelkezéseit,
 • a munkavállaló és a munkáltató külön megállapodásban a jelen helyzetben a törvényi keretektől eltérhetnek.

Ezek az ideiglenes intézkedések megkönnyíthetik a munkáltató döntéseit. Azonban javasoljuk, hogy legyenek körültekintőek, és a munkajog alapvető szabályait is vegyék figyelembe, amikor meghozzák a szükséges döntéseket.

A kormányrendelet szabályain túl, a következőkben megfontolásra ajánlunk Önöknek néhány praktikus tanácsot.

Együttműködés

A felek együttműködése ebben a helyzetben még fontosabb, ezért:

 • tájékoztassák a munkavállalókat a munkahelyen bevezetett biztonsági intézkedésekről,
 • kérjék meg az alkalmazottakat, hogy azonnal szóljanak a munkaadónak, ha fertőzésre utaló jeleket vagy eseményeket tapasztalnak.

A Home Office elrendelésére vonatkozó szabályok

Amennyiben a társaság rendelkezik a szükséges infrastruktúrával és az alkalmazott munkaköre nem feltétlenül igényel személyes jelenlétet, rendeljen el otthoni munkavégzést, azaz „home office”-t, a személyes kapcsolat és a fertőzésveszély minimalizálása érdekében.

Ebben az esetben az alábbiakra fontos figyelni:

 • szükségessé válhat a munkaszerződés módosítása is a munkavégzés helyére vonatkozóan, amennyiben a home office ideje meghaladja az évi 44 munkanapot,
 • készítsen és tegyen közzé belső szabályzatot, amelyben meghatározza pl. a riportálási/ellenőrzési rendszer kereteit, a rendelkezésre állásra vonatkozó előírásokat, stb.,
 • szükséges lehet IT szabályzatok megalkotása is, hiszen például a vállalatnak fontos érdeke lehet, hogy a dokumentumok mentése a felhőbe vagy céges szerverre, ellenőrizzük, hogy a mentések ne a munkatársak saját számítógépére történjen.

A szabadságolás

Javasoljuk, hogy ha várhatóan csökken a munkaterhelés, akkor rendelje el a szabadságok kiadását, de figyeljen az alábbi tudnivalókra:

 • a munkáltatók legfeljebb két részletben hét munkanap szabadságot kötelesek úgy biztosítani az adott évben, ahogy azt a munkavállaló kéri,
 • a munkavállalókat legkésőbb a szabadság első napja előtt tizenöt nappal értesíteni kell a szabadságuk tervezett időpontjáról
 • a felek írásbeli megállapodásban ettől eltérően is megállapodhatnak a jelen helyzetben.

A munkaszerződéssel, a szerződés módosításával és a felmondással kapcsolatos tudnivalók

Munkaszerződéseket úgy is meg lehet kötni, illetve módosítani, hogy a szerződés aláírásakor nincs egyszerre jelen mindkét fél, így csökkenthető a fertőzés kockázata. Ebben az esetben mindenképp javasoljuk, hogy egy erről szóló speciális rendelkezés kerüljön beépítésre amunkaszerződésekbe.

A munkajogi utasításokat, a szankciókról, felmondásról stb. szóló nyilatkozatot kézbesíteni lehet anélkül is, hogy a felek találkoznak. Ezekben az esetekben nagyon figyelni kell arra, hogy:

 • a fő megoldás továbbra is személyes kézbesítés vagy postai küldemény,
 • használhatnak sms-t – felmondás esetén azonban ezt nem javasoljuk – vagy e-mailt is, de figyelembe kell venni, hogy a munkáltatónak kell azt bizonyítani, hogy megtörtént a kézbesítés,
 • javasoljuk inkább a vállalati e-mail rendszer és szerverek használatát a kommunikációhoz, amennyiben megoldott a nyomonkövetés

A munkaszerződés módosítása csak a felek közös akarta alapján, írásban történhet. Ennek során a felek megállapodhatnak részmunkaidős foglalkoztatásban, fizetéscsökkentésében stb.

Fontos tudni, hogy a munkaszerződés felmondása esetében a jelenlegi helyzetben is a törvényi rendelkezéseknek megfelelően szükséges eljárni. Jelenleg nincs olyan kormányzati döntés, amely korlátozná vagy módosítanáezt a jogot vagy lehetővé tenné az alkalmazottak számára a munka megtagadását.

Javasoljuk, hogy forduljanak jogi tanácsadóhoz az egyes felmondásoknál, mivel nem minden esetben lehet a járványhelyzet elfogadható oka a munkatárs elbocsájtásának vagy felmondásának.

Munkaidőkeret bevezetése a munkatársak megtartása érdekében

A munkaidőkeretes munkavégzés elrendelésére vonatkozó szabályok:

 • munkaidőkeret alkalmazása esetén a munkáltató rugalmasabban tudja beosztani a napi munkaidőt, és lehetőség nyílhat arra, hogy a járvánnyal érintett időszakokban kevesebb, míg azt követően több munkaórát dolgozzon le napi szinten a munkavállaló
 • ha a munkaidő munkaidőkeretben van meghatározva, a munkaidőkeret kezdő és befejező időpontját írásban meg kell határozni és közzé kell tenni,
 • a munkaidőkeret maximális időtartama négy hónap vagy tizenhat hét,
 • fontos a jó tervezés, hogy a cég ne kockáztasson túlóra fizetési kötelezettséget a későbbiekben,
 • a munkaidőkeret bevezetése befolyásolja a munkaszerződés megszűnését,
 • ebben az esetben a munkaszerződés módosítására is szükség lehet.

A munkáltató legfeljebb huszonnégy havi munkaidőkeretet elrendelhet (104/2020. (IV. 10.) Korm. rendelet)

 • a munkáltató e rendelet hatályba lépését megelőzően elrendelt munkaidőkeretet a fenti időtartamra meghosszabbíthatja;
 • a vonatkozó rendeleteknek megfelelően elrendelt munkaidőkeret szerinti foglalkoztatást a veszélyhelyzet megszűnése nem érinti

Műszakos beosztása a munkatársaknak a fertőzés kockázata elkerülése érdekében

Amennyiben a munkakör jellege miatt az otthoni munkavégzésre nincs mód, akkor szervezzen több műszakos munkavégzést, hogy minimalizálja a munkavállalók közötti érintkezést tekintve, hogy adott esetben csak részben van átfedés a munkahelyen történő tartózkodásuk időtartamában. Ebben az esetben is készítse el az erre vonatkozó belső szabályzatokat és tegye közzé úgy, hogy arról minden munkavállalója értesüljön.

Csökkentett munkaidős foglalkoztatás – „Kurzarbeit”

Új lehetőség a 105/2020. (IV. 10.) Korm. rendelet alapján

 • csökkentett munkaidő: a módosítás előtti munkaszerződés szerinti munkaidőnek minimum 50%-át, de maximum 70%-át elérő részmunkaidő, amely megfelel legalább napi négy óra munkaidőnek;
 • A támogatás a kérelem benyújtását követő időszakra állapítható meg. A támogatás hónapokban állapítható meg. A támogatás időtartama három hónap;
 • A támogatás mértéke: A maximális bér, amit a támogatáskor figyelembe lehet venni, a minimálbér kétszerese. A munkavállaló nettó bérét kell alapul venni. A kieső munkaidőnek a 70 %-ára ad állami támogatást a Kormány;
 • A támogatás a munkavállaló részére havonta utólag kerül folyósításra;
 • A támogatás fizetés nélküli szabadság idejére nem folyósítható. A támogatás köztehermentes;
 • A támogatást a munkavállaló a munkáltatóval közösen Cégkapun keresztül kérelmezheti, a kérelmet együtt nyújthatják be a munkáltató székhelye vagy telephelye szerint illetékes kormányhivatalhoz.

 

Hangsúlyozzuk, hogy a fenti szabályok és javaslataink csak rövid összefoglalója azoknak a tényezőknek, amelyeket kritikusnak tartunk a következő időszakra vonatkozóan.

Konkrét esetekben további elemzésre van szükség a társaságok foglalkoztatáspolitikájával összehangolt, az egyedi esetekre vonatkozó helyes, megalapozott és jogszerű döntések érdekében.

Amennyiben segítségre van szükségük a munkaszerződések és módosításuk, valamint a felmondások előkészítéséhez, illetve a belső szabályzatok elkészítéséhez, vagy konkrét esetre vonatkozó munkajogi és GDPR tanácsadásra van szükségük, kérjük forduljanak hozzánk bizalommal.

Kapcsolat:

Dr. Bitai Zsófia

dr. BITAI Zsófia LL.M.
Vezető Ügyvéd

CLM Bitai & Partners

Tel: +36 1 721 44 14

zsofia.bitai@bitaipartners.com

Dr.Tréki-Tóth Péter ügyvéd

dr. TRÉKI-TÓTH Péter
Ügyvéd

CLM Bitai & Partners

Tel: +36 1 721 44 14

peter.treki-toth@bitaipartners.com