Felhasználási feltételek

A BITAI Ügyvédi Iroda által üzemeltetett www.bitaipartners.com honlap használatára az alábbi általános Felhasználási Feltételek vonatkoznak:

 • A honlap használata előtt kérjük olvassa el figyelmesen a jelen Felhasználási Feltételeket, amelyek a honlap használatával kapcsolatos tudnivalókat tartalmazzák. A weblap megnyitásával az oldalra látogató felhasználó (a továbbiakban: Felhasználó) teljes egészében elfogadja a jelen Felhasználási Feltételekben foglaltakat.
 • Amennyiben nem ért egyet a jelen Felhasználási Feltételekben foglaltakkal, kérjük mellőzze a honlap használatát.
 • A honlapunkon felhasznált és bemutatott információk kizárólag a tájékoztatás célját szolgálják és semmilyen körülmények között sem értelmezhetőek jogi tanácsként vagy ajánlatként. Olvasóink a saját érdekükben, más forrásból is győződjenek meg az olvasottak helyt állóságáról és konkrét jogi lépéseik megtétele előtt mindenképpen konzultáljanak ügyvéddel.
 • A BITAI Ügyvédi Iroda minden tőle elvárhatót megtesz honlapja szakszerű karbantartásáért, mindazonáltal az ezen a honlapon elhelyezett anyagok pontosságáért és időszerűségéért semmilyen felelősséget nem vállal. Ugyancsak nem vállalunk felelősséget a honlap használatából vagy ideiglenes nem-használhatóságából eredő közvetlen vagy közvetett, vagyoni és/vagy nem-vagyoni károkért, továbbá a honlap esetleges pontatlanságaiért, hibáiért, legyenek azok gépelési vagy egyéb hibák, továbbá a honlap hiányosságaiért, elavulásáért.
 • A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a letöltött vagy a honlapunk használatával megszerzett információkat kizárólag a saját felelősségére használhatja fel. A BITAI Ügyvédi Iroda nem vállal felelősséget azért, ha a Felhasználó számítógépe, vagy az abban használt szoftverek bármelyike a honlap használata következtében megsérül.
 • A BITAI Ügyvédi Iroda nem felelős a külső, link útján elérhető internetes oldalak tartalmáért.
 • A honlap továbbá tartalmazhat más honlapokra való utalásokat, amelyek a jelen honlap egy bizonyos részéhez kapcsolódnak. Ez a kapcsolódás nem jelenti automatikusan, hogy a BITAI Ügyvédi Iroda és a hivatkozott weboldalak, vagy azok tulajdonosai tényleges kapcsolatban állnak egymással.
  A www.bitaipartners.com honlapon megjelenő tartalom (cikkek, videók, a honlap grafikája vagy bármely más szerzői mű) szerzői jogi és egyéb – védjegy, formatervezési minta stb. - oltalom alatt áll és a BITAI Ügyvédi Iroda tulajdonát képezi, illetve a jogosult engedélyével került felhasználásra a weblapon a BITAI Ügyvédi Iroda által.
 • A BITAI Ügyvédi Iroda előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos a honlapot, illetve annak bármely részét, tartalmát - vagy azok másolatait – felhasználni, módosítani vagy ezeket bármilyen más műbe – webhely, blog, vlog, papír alapú dokumentum, stb. – foglalni, vagy azokat lemásolni, többszörözni, terjeszteni, feldolgozni, elektronikus adattárban tárolni vagy bármilyen egyéb módon hasznosítani, nyilvánossághoz közvetíteni, azokkal bármilyen más módon visszaélni.
 • A honlapon elhelyezett, szerző által jegyzett írásokban kifejtett nézetek, vélemények a szerző saját nézeteit, véleményét tükrözik és azok nem szükségszerűen esnek egybe a BITAI Ügyvédi Iroda tárgyra vonatkozó véleményével, nézeteivel.
 • A jelen weblapon keresztül megadott személyes adatok – például név, e-mail cím, önéletrajz stb. – kezelése a honlapon található Adatvédelmi Tájékoztatóban foglaltak szerint valósul meg. Erről bővebben a honlapon található Adatvédelmi Tájékoztatóban olvashat.
 • A Felhasználó továbbá tudomásul veszi, hogy az általa a BITAI Ügyvédi Iroda részére beküldött információk vagy anyagok megküldésével megerősíti azt a körülményt, hogy az említett információk vagy anyagok felhasználása más személyek jogait nem sérti.
 • Felhasználási Feltételekre a Polgári törvénykönyv, valamint az ügyvédekről szóló 2017. évi LXXVIII. törvény rendelkezései az irányadók.

A BITAI Ügyvédi Iroda fenntartja a jogot a jelen Felhasználási Feltételek későbbiekben történő esetleges módosítására és megváltoztatására.

2023. április
BITAI Ügyvédi Iroda