Felhasználási feltételek

A BITAI Ügyvédi Iroda honlapjának használatára az alábbi általános feltételek vonatkoznak:

  • A honlapunkon felhasznált és bemutatott információk kizárólag a tájékoztatás célját szolgálják és semmilyen körülmények között sem értelmezhetőek jogi tanácsként. Olvasóink a saját érdekükben, más forrásból is győződjenek meg az olvasottak helyt állóságáról és konkrét jogi lépéseik megtétele előtt mindenképpen konzultáljanak ügyvéddel.
  • A BITAI Ügyvédi Iroda minden tőle elvárhatót megtesz honlapja szakszerű karbantartásáért, mindazonáltal az ezen a honlapon elhelyezett anyagok pontosságáért és időszerűségéért semmilyen felelősséget nem vállal. Ugyancsak nem vállalunk felelősséget a honlap használatából vagy ideiglenes nem-használhatóságából eredő közvetlen vagy közvetett, vagyoni és/vagy nem-vagyoni károkért, továbbá a honlap esetleges pontatlanságaiért, hibáiért, legyenek azok gépelési vagy egyéb hibák, továbbá a honlap hiányosságaiért, elavulásáért.
  • A felhasználó tudomásul veszi, hogy a letöltött vagy a honlapunk használatával megszerzett információkat kizárólag a saját felelősségére használhatja fel. A BITAI Ügyvédi Iroda nem vállal felelősséget azért, ha a felhasználó számítógépe, vagy az abban használt szoftverek bármelyike a honlap használata következtében megsérül.
  • A BITAI Ügyvédi Iroda nem felelős a külső, link útján elérhető internetes oldalak tartalmáért.
  • A bitaipartners.com honlapon megjelenő tartalom (cikkek, videók, a honlap grafikája vagy bármely más szerzői mű) szerzői jogi oltalom alatt áll, a vagyoni jogok tulajdonosa a Bitai Ügyvédi Iroda. Nem engedélyezett a művek többszörözése vagy tárolása elektronikus adattárban. E művek bármely felhasználásához, bármely típusú adathordozóra történő többszörözéséhez, átdolgozásához, terjesztéséhez, nyilvánossághoz közvetítéséhez a szerzők hozzájárulása szükséges
  • A honlapon elhelyezett, szerző által jegyzett írásokban kifejtett nézetek, vélemények a szerző saját nézeteit, véleményét tükrözik és azok nem szükségszerűen esnek egybe a BITAI Ügyvédi Iroda tárgyra vonatkozó véleményével, nézeteivel.
  • E használati feltételekre a Polgári törvénykönyv, valamint az ügyvédekről szóló 2017. évi LXXVIII. törvény rendelkezései az irányadók.

2018. szeptember

BITAI Ügyvédi Iroda