Szellemi tulajdon

Szolgáltatásaink

 • Jogi szolgáltatások biztosítása szerzői jogi területen, védjegyek, szabadalmak, ipari és használati mintaoltalmak, domain nevek kapcsán
 • Tárgyalási segítségnyújtás lehetséges vitákon és/vagy szellemi tulajdon megszerzésére irányuló tárgyalásokon
 • Átruházási és/vagy licenszszerződések készítése, véleményezése
 • Ügyfélképviselet bírósági, peres eljárások során
 • Ügyfélképviselet a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának, a Szellemi Tulajdon Világszervezetének (WIPO), valamint az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatalának (OHIM) eljárásai során
 • Ipari tulajdonjogok bejegyzéséről való gondoskodás hazai, EU és nemzetközi szinten
 • Jogi szolgáltatások biztosítása szellemi tulajdonjogok védelmében folytatott bírósági eljárások során
 • Széleskörű tapasztalatok az informatikai jog területén, kifejezetten a mobil alkalmazások szoftverfejlesztés és implementáció kapcsán

Referenciák

 • Számos híresség képviselete szellemi alkotáshoz fűződő jogok és szerzői jogok kapcsán
 • Számos szabadalmi, védjegy és domain ügy regisztrációja és képviselete
 • Nagyszámú szellemi alkotáshoz fűződő jogokkal kapcsolatos szerződés tervezet készítése és véleményezése
 • Tanácsadás ügyfeleknek termékek piacra bevezetése és védjegyeztetése kapcsán
 • Multinacionális játékgyártó cég képviselete egy szoftverfejlesztő cég ellenében egy közösségi média felületen futó applikáció fejlesztés kapcsán – egyezség született
 • Szoftver licensz elemzés egy biztonsági tanácsadó cég számára
 • Szoftver licensz megállapodások készítése multinacionális játékgyártó cég számára