Versenyjog

A Versenyjog a Gazdasági jog egy ága, mely a gazdasági verseny tisztaságának védelmét hivatott biztosítani. Fő célja e jogterületnek piacgazdaság alapját képező gazdasági verseny ellenőrzése és megőrzése, ugyanis kizárólag egy tiszta verseny a vállalkozások árui, szolgáltatásai stb. között biztosíthatja a fogyasztók jólétét.

Két fő területe a versenykorlátozások tilalma és az egyéb módon megnyilvánuló tisztességtelen verseny tilalma.

A VERSENYKORLÁTOZÁSOK JOGA

Ez a terület a következőket öleli fel:

Versenykorlátozó megállapodások tilalma (kartelltilalom), gazdasági erőfölénnyel való visszaélés tilalma, a vállalatok közötti összefonódások ellenőrzése (fúziókontroll).

A versenykorlátozások jogterület ellenőrzését a Gazdasági Versenyhivatal végzi. Egy esetleges jogsértésért kiszabható bírság összege megelőző üzleti évben elért nettó árbevétel 10 %-a lehet.

A jogsértés megelőzése érdekében érdemes szakértőhöz fordulni, versenyjogi megfelelőségi programot kidolgozni.

TISZTESSÉGTELEN VERSENY ELLENI SZABÁLYOK

A versenyjogi szabályozás tilt mindenfajta tisztességtelen piaci magatartást, például hírnévrontás, üzleti titoksértés, bojkott, áru- vagy szolgáltatás hamis megjelölése.

SZOLGÁLTATÁSAINK:

 • Versenyjogi megfelelőség kialakítása – versenyjogi auditok, compliance programok, „hajnali rajtaütés” útmutatók elkészítése
 • Versenyjogi compliance tréningek tartása
 • Sales tréningek
 • Árazási kérdések jogi véleményezése
 • Tisztességtelen másolás, hírnévrontás, üzleti titok sértés esetén eljárás az ügyfelek képviseletében
 • Üzleti magatartások véleményezése a tisztességtelen forgalmazói magatartások tükrében
 • Kiskereskedelmi üzleti és fogyasztókkal szembeni magatartások véleményezése
 • Versenyhatóság és bíróság előtti képviselet
 • Képviselet alternatív vitarendező (békéltető) és önszabályozó testületek előtt
 • Szerződések véleményezése

REFERENCIÁK:

 • Állandó jogi tanácsadás multinacionális vállalatok részére versenykorlátozó megállapodások, fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok megelőzése érdekében
 • Állandó jogi tanácsadás erőfölényes helyzetben lévő vállalatok számára a jogkövető piaci magatartás kialakítás érdekében
 • Állandó jogi tanácsadás multinacionális vállalatok számára tisztességes árazási kérdések terén
 • Versenyjogi megfelelőségi program kidolgozása egy multinacionális játékgyártó és hazai kis- és középvállalkozások számára
 • Rendszeres továbbképzések, oktatások tartása a versenyjogi megfelelőség biztosítása érdekében
 • Versenytársak tisztességes piaci magatartásának monitorozása, szükség esetén jelzés/bejelentés készítés a hatóságoknak
 • Vállalkozások összefonódásának bejelentése a Gazdasági Versenyhivatalnak és ennek során az élelmiszeripari szektorban tevékenykedő megbízó teljes körű képviselet
 • Számos bírósági, hatósági ügyben való képviselet ellátása