A fogyasztók jó „Omnibuszra” szálltak: nőtt az online piacterek átláthatósága

A gyors technológiai fejlődés, a növekvő digitális tér, az új digitális megoldások miatt szükségessé vált a fogyasztók jogainak erősítése, kiszolgáltatottságuk csökkentése, a fogyasztóvédelmi szabályok korszerűsítése. Az Európai Parlament ezért fogadta el 2019-ben az Omnibusz irányelvet, amely következtében számos fogyasztóvédelmi jogszabály módosult 2022 májusában Magyarországon, az eddigi tapasztalatok pedig szerencsés módon kedvezőek – mondta el a napi.hu – nak a CLM Bitai & Partners Ügyvédi Iroda vezetője. 

Dr. Bitai Zsófia szerint a fogyasztók számára előnyös, hogy tavaly májustól bővült a vállalkozások tájékoztatási kötelezettsége. Tévedés ne essék, nem mintha korábban ez nem létezett volna, ám kiegészítésre került az a jogszabályi felsorolás, hogy milyen tájékoztatást kell a távollévők között kötött szerződések esetében a fogyasztók részére nyújtani.

A vállalkozásnak még a szerződéskötést megelőzően tájékoztatnia kell a fogyasztókat a vásárlás lényegi körülményeiről és feltételeiről. Közzé kell tenni a weboldalon a vállalkozás székhelyének postai címét, telefonszámát, elektronikus levelezési címét, valamint az olyan egyéb online kommunikációs eszközre vonatkozó elérhetőségeit, melyek az adatok tartós tárolását teszik lehetővé Jól láthatóan fel kell tüntetni, ha az árakat a fogyasztó személyére szabva, automatizált döntéshozatal által határozták meg. Tájékoztatást kell nyújtani továbbá a digitális elemeket tartalmazó áru működéséről, kompatibilitásáról, valamint az alkalmazandó műszaki védelmi intézkedésekről.

A törvény szövege szerint tájékoztatni kell a fogyasztókat a következőkről is:

– ha a vállalkozás egyéb olyan online kommunikációs eszközre vonatkozó elérhetőséget is rendelkezésre bocsát, amely biztosítja a fogyasztó számára az adatok tartós adathordozón történő tárolását (beleértve a levelezés dátumát és időpontját is), vagy

– ha a szerződés szerinti áruért vagy szolgáltatásért járó ellenszolgáltatás automatizált döntéshozatal alapján a fogyasztó személyére szabott,

– a digitális elemeket tartalmazó áru, digitális tartalom és digitális szolgáltatás működéséről, valamint az alkalmazandó műszaki védelmi intézkedésről,

– a digitális elemeket tartalmazó áru, digitális tartalom és digitális szolgáltatás bármilyen vonatkozó kompatibilitásáról és interoperabilitásáról a vállalkozástól ésszerűen elvárható ismereteknek megfelelően.

További lényeges körülmények

Az online piactereken az átláthatóság fokozása érdekében az online piac szolgáltatója köteles tájékoztatni a fogyasztót még további lényeges körülményekről is (azt megelőzően, hogy a fogyasztót a szerződés vagy ajánlat kötné):

– a fogyasztó keresési lekérdezése nyomán megjelenő ajánlatok rangsorolását meghatározó fő paraméterekről és ezeknek más paraméterekhez viszonyított jelentőségéről,

– arról, hogy az árukat, szolgáltatásokat vagy digitális tartalmat kínáló harmadik fél vállalkozásnak minősül-e és arról, hogy ha nem vállalkozás, akkor a szerződés nem minősül fogyasztói szerződésnek, így a fogyasztót ebben az esetben nem illetik meg a fogyasztói jogok, továbbá

– arról, hogy a szerződéssel kapcsolatos kötelezettségek hogyan oszlanak meg árukat, szolgáltatásokat vagy digitális tartalmat kínáló harmadik fél és az online piac szolgáltatója között, és hogy ez nem érinti az online piac szolgáltató vagy a harmadik fél vállalkozás szerződés szerinti kötelezettségeit.

Nagyobb lett az online piacterek átláthatósága

Az új szabályozás az online piacterek átláthatóságának növelésével is fellép a fogyasztók manipulációja ellen. Az olyan webáruházak esetében, ahol több kereskedő által kínált áruk szerepelnek, fel kell tüntetni a találatok rangsorolását meghatározó fő paramétereket, illetve azt is, ha a találatokat fizetett hirdetés vagy fizetett rangsorolás módosította.

Meg kell jeleníteni, hogy az a harmadik fél, akitől a fogyasztó az online piacon vásárol, kereskedő-e vagy sem. Abban az esetben ugyanis, ha a harmadik fél magánszemély, a fogyasztót nem illetik meg a fogyasztói jogok.

Tájékoztatni kell továbbá a fogyasztót arról, hogy a szerződéssel kapcsolatos kötelezettségek hogyan oszlanak meg a harmadik fél és az online piac szolgáltatója között. Ez azért fontos, mert ha a piac szolgáltatója azt a benyomást kelti, hogy ő a kereskedő, felelősséggel fog tartozni a kereskedői kötelezettségekért.

Változtak az elállás és felmondás feltételei

A szerződéstől való elállás vagy annak felmondása esetén a vállalkozás nem használhatja tovább a fogyasztó által szolgáltatott vagy létrehozott tartalmat. Ezeket – a fogyasztó kérésére - a fogyasztó rendelkezésére kell bocsátania, aki azt ingyenesen és korlátozásmentesen le is hívhatja.

Elállás esetén a vállalkozás megakadályozhatja, hogy a fogyasztó tovább használja a digitális tartalmat vagy szolgáltatást. Ugyanakkor a fogyasztó is köteles tartózkodni ezek használatától vagy harmadik félnek való biztosításától.

A törvény szövege alapján

– A vállalkozás köteles tartózkodni az elállás, felmondás esetén a fogyasztó által szolgáltatott vagy létrehozott, a vállalkozás által biztosított digitális tartalom vagy digitális szolgáltatás használata során keletkezett tartalom felhasználásától (a jogszabályban megadott kivételekkel).

– Emellett a (bizonyos kivételekkel) a vállalkozás a fogyasztó kérésére a fogyasztó rendelkezésére bocsát minden olyan, a személyes adatoktól különböző tartalmat, amelyet a fogyasztó a vállalkozás által biztosított digitális tartalom vagy digitális szolgáltatás használata során szolgáltatott vagy hozott létre.

– A fogyasztó jogosult a digitális tartalmakat ingyenesen, korlátozásmentesen, ésszerű időn belül, általánosan használt és géppel olvasható adatformátumban lehívni.

– Ugyanakkor a szerződéstől való elállás esetén a vállalkozás (a jogszabályban írtak betartásával) megakadályozhatja, hogy a fogyasztó tovább használja a digitális tartalmat, valamint a digitális szolgáltatást, különösen a digitális tartalomnak, valamint a digitális szolgáltatásnak a fogyasztó számára hozzáférhetetlenné tételével, vagy a fogyasztó felhasználói fiókjának letiltásával.

A módosult jogszabály ezzel összhangban azt is kimondja, hogy a szerződéstől való elállás esetén a fogyasztó is köteles tartózkodni a digitális tartalom vagy a digitális szolgáltatás használatától és ezek elérhetővé tételétől harmadik fél számára.

A szakember szerint örvendetes tapasztalat, hogy egyre több cég fordít kiemelt figyelmet a fogyasztók – vagy akár üzletfelek – megtévesztésének és az egyéb módon tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatoknak az elkerülésére és egyre többen fordulnak előzetes kontrollra ügyvédi irodákhoz mielőtt weboldalt, webáruházat alakítanak ki, reklámkampányt, vagy egyéb fogyasztói aktivitásokat, kommunikációt, kereskedelmi gyakorlatot indítanának.