FOGLALÓ VAGY ELŐLEG? – NEM MINDEGY!

INGATLANT ADNA EL VAGY VÁSÁROLNA? SZERETNÉ BIZTOSÍTANI A SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTÉT? ÉPPEN ELLENKEZŐLEG, SZERETNÉ MÉG ÁTGONDOLNI, VÁRNA EGY JOBB AJÁNLATRA, DE A BIZTOSAT SEM SZERETNÉ ELVESZÍTENI, HÁTHA NEM TALÁL? EZEN KÉRDÉSEK VALAMELYIKE BÁRMELY ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉSKÖTÉS SORÁN FELMERÜLHET, MEGOLDÁSUKRA PEDIG A FOGLALÓ ÉS AZ ELŐLEG SZOLGÁL. A LEGTÖBB EMBER SZÁMÁRA A KÉT SZÓ EGYMÁS SZINONIMÁJA. ERRŐL AZONBAN SZÓ SINCS; BÁR VANNAK HASONLÓSÁGOK, NAGYON KÜLÖNBÖZŐ JOGHATÁSOK FŰZŐDHETNEK HOZZÁJUK. CIKKÜNKBEN EZEKET FOGJUK KÖRBEJÁRNI.
Sokak szerint amennyiben egy szerződés létrejöttét pénzfizetéssel kívánják biztosítani, teljesen lényegtelen, hogy a kifizetett összeget előlegnek vagy foglalónak hívják. Egyáltalán nem mindegy azonban, hogy a kettő közül melyiket választjuk, illetve utalunk-e rá konkrétan a szerződésben. Ha nem járunk el körültekintően, akár pénzügyileg rendkívül fájdalmas meglepetések is érhetnek.

AZ ELŐLEG ÉS A FOGLALÓ KÖZÖS TULAJDONSÁGAI
Szerződéskötés esetén az egyik fél általában azért ad foglalót vagy előleget a másik félnek, hogy biztosítsa őt szerződéskötési szándékáról. Szinte bármilyen szerződést biztosíthatunk előleg vagy foglaló kikötésével, azonban leggyakrabban adásvételi, azon belül is ingatlan adásvételi szerződésekben találkozhatunk velük, ezért a továbbiakban az ingatlan adásvételi szerződéssel foglalkozunk.

Közös bennük, hogy ma már a szerződéskötés előtt, vagy azzal egyidejűleg is átadhatók a jogosult, azaz az eladó részére. Hasonlóak abban is, hogy mindkettő a vételár részét képezi; amennyiben a szerződés létrejön, a vételár a foglaló vagy az előleg összegével csökken.

A különbségek a biztosítékok lehetséges összegében, a szerződésben való feltüntetés kötelezettségében, illetve a szerződés meghiúsulása esetén alkalmazandó jogkövetkezmények tekintetében ütköznek ki.

AZ ELŐLEG
Az előleget a Polgári Törvénykönyv (Ptk.) nem szabályozza, így a felek teljesen szabadon rendelkezhetnek róla. Bármekkora összegű lehet, annak mértékét sem jogszabály, sem a bírósági gyakorlat nem korlátozza és azt a vevő bármikor átadhatja az eladónak. Nincs szankciós jellege; amennyiben a szerződés meghiúsul, az előleg visszajár.

A FOGLALÓ
Ezzel szemben a foglaló egy, a Ptk. által szabályozott szerződést biztosító mellékkötelezettség. Maximális összege jogszabály által nem meghatározott, azonban a Ptk. szerint a bíróság a kötelezett kérésére a túlzott mértékű foglalót mérsékelheti. Az egységes bírói gyakorlat értelmében a vételár 10%-a körüli összeg nem túlzott mértékű foglalónak tekinthető. Ma már a foglaló is átadható mind a szerződéskötést megelőzően, mind azzal egyidejűleg. Elengedhetetlen azonban, hogy a szerződésből kétséget kizáróan kitűnjön, hogy az átadott összeg foglalónak minősül és annak jogi természetével mindkét fél tisztában van. Amennyiben a szerződés nem tartalmaz egyértelmű utalást erre vonatkozóan, az átadott összeget előlegnek kell tekinteni.

A foglaló és az előleg legnagyobb különbsége a szerződés meghiúsulása esetén alkalmazandó jogkövetkezményekben rejlik. Míg az előlegnek nincs szankciós jellege, a foglalóban éppen ez a legfontosabb. Ha a szerződés nem jön létre, azonban ezért egyik fél sem vagy mindkét fél felelős, a foglaló az előleghez hasonlóan visszajár. Ha a szerződés meghiúsulásáért a vevő felelős, a foglalót elveszti, ha az eladó, kétszeresen köteles azt visszafizetni. Ez jelenti a foglaló szankciós jellegét, hiszen mindkét felet teljesítésre ösztönzi az, hogy nemteljesítés esetén anyagi terhet ró rájuk. Ráadásul, a másik fél a szerződésszegés jogkövetkezményeit ennek ellenére alkalmazhatja, a kötbér és a kártérítés összege azonban a foglaló összegével csökken.

MIKOR MELYIKET ALKALMAZZUK?
Foglaló kikötését kizárólag a legkomolyabb vételi vagy eladási szándék esetén javasoljuk, amikor a fél maximálisan biztos abban, hogy akar és kifejezetten a másik féllel akar szerződést kötni és erre őt is szeretné rászorítani. Amennyiben bizonytalanabb ügyletről van szó, például ügyfelünk még vár egy esetleges jobb ajánlatra, az előleg jelzi a vételi vagy eladási szándékot, azonban lényegesen kevesebb kötelezettséggel jár.

Ha bizonytalan abban, hogy Önnek melyik lenne a megfelelő megoldás, forduljon hozzánk bizalommal!