JELENTŐS MÓDOSÍTÁS TÖRTÉNT A BIRSÁGMAXIMUM MÉRTÉKÉNEK TEKINTETÉBEN. A VERSENYHIVATALI ELJÁRÁSOKBAN ÉRINTETT VÁLLALKOZÁSOK SZÁMÁRA KOMOLY VÁLTOZÁSOKAT JELENT AZ ÚJ SZABÁLYOZÁS.

A 2023. szeptember 1-től hatályos módosítás alapján a bírságmaximum – tehát az a maximális
összeg, amelyet a Gazdasági Versenyhivatal (a továbbiakban: GVH) kiszabhat egy vállalkozásra -
10%-ról 13%-ra emelkedett, vagyis a bírság összegét a GVH legfeljebb a vállalkozás vagy cégcsoport
döntéshozatalt megelőző üzleti évében elért nettó árbevételének 13%-ában határozhatja meg, ennél
nem lehet magasabb összegű a kiszabott bírság.


A GVH egy vállalkozásra a következő versenyellenes magatartásokért szabhat ki bírságmaximumot:
gazdasági versenyt korlátozó megállapodás (kartell), gazdasági erőfölénnyel való visszaélés, tiltott
összefonódás, gazdasági versenyt érdemben befolyásoló tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat.


Az új szabályozást a szeptember 1-jén és azt követően indult eljárásokban kell alkalmazni, a már
folyamatban lévő ügyeket a változás nem érinti.