WOLTERS KLUWER JOGÁSZDÍJ: KÖZBESZERZÉSI KARTELL NÓVUM

KÖZBESZERZÉSI KARTELL NÓVUM CÍMŰ PÁLYÁZATUNKAT JELÖLTÉK A 2023-AS WOLTERS KLUWER JOGÁSZDÍJ DÖNTŐJÉRE VERSENYJOGI KATEGÓRIÁBAN, EZZEL A MI CSAPATUNK LETT AZ EGYETLEN, AMIT KÉT PÁLYÁZATTAL IS BEVÁLOGATTAK A FINÁLÉBA.

A pályázatunkban bemutatott ügyben a Kúria precedens értékű ítéletében kimondta, hogy felülvizsgálati kérelem kizárólag jogkérdésre irányulhat, és az, hogy egy kérdésnek kétféle megközelítése is lehet, önmagában nem képezheti alapját az ügy újratárgyalásának, ezzel elutasítva a Gazdasági Versenyhivatal (GVH) kérelmét.

A bíróság így a Bitai Ügyvédi Iroda által képviselt felperes javára döntött, és helybenhagyta a Fővárosi Törvényszék ítéletét, melyben a bíróság egy megismételt eljárásban eltörölte a GVH által kiszabott bírságot. A bírság eltörlése mellett, ezzel mentesült ügyfelünk 300 millió forint kártérítés megfizetése alól is.

A Versenyhivatal 2019 decemberében bírságolt meg több hulladékkezeléssel foglalkozó céget összesen több mint 860 millió forintra, miután a versenyhivatali eljárás azt tárta fel, hogy a cégek összejátszottak több, jellemzően uniós támogatású pályázatok keretében hulladékkezelésre szolgáló gyűjtőedények, gépjárművek és berendezések beszerzésére kiírt közbeszerzési eljárásban.

Egy budapesti tender kapcsán a GVH több e-mailre alapozta megállapítását, miszerint a cégek összejátszottak, hogy a felperes nyerje meg a tendert, illetve, hogy a felperes is részt vett a versenytársak közti egyeztetésben.          

Tavaly márciusban a Kúria részítéletben részben fenntartotta a Törvényszék végzését, amely elutasította az érintett cégek keresetét a GVH döntéssel szemben, egy felperessel szemben azonban megsemmisítette a korábbi végzést, és a Törvényszéket új eljárás lefolytatására kötelezte.

A Törvényszék megismételt eljárása felfedte, hogy egyik e-mailből sem – melyek a GVH határozat alapjául szolgáltak – állapítható meg, hogy a felperes az ajánlattevés előtt megállapodott volna a többi eljárás alá vont társasággal, így azok beismerésként nem használhatóak.

Jogsértést ugyan meg lehet állapítani kizárólag közvetett bizonyítékokra alapozva is, ezesetben azonban a bizonyítékoknak olyan zárt logikai láncot kell alkotniuk, amelyből megalapozottan lehetett volna arra következtetni, hogy a felperes úgy alakította magatartását, hogy azzal kiküszöbölje vagy csökkentse a közbeszerzési eljárások során fellépő bizonytalanságot.

A Törvényszék arra jutott, hogy utóbbi nem állt fenn jelen esetben. Nem lehetett ugyanis bizonyítani, hogy a cég úgy alakította magatartását, hogy azzal kiküszöbölje a tender során jelentkező bizonytalanságot.

Az elsőfokú bíróságnak arról kellett továbbá döntenie, hogy az egyezségi nyilatkozat alapján – a korábban a GVH által figyelembe vett bizonyítékok mellett – megállapítható-e a cég felelőssége. Hiszen az egyezségi nyilatkozat kizárólag abban az esetben vehető figyelembe egy adott cég ellen, ha a többi bizonyíték is alátámasztja a jogsértésben való részvételét.

A Törvényszék viszont azt találta, hogy a GVH által figyelembe vett e-mailek tartalma pont ez ellen hat, így tehát nem állapítható meg a GVH által feltárt bizonyítékok alapján a felperes részvétele a jogsértő magatartásban.

Egy szeptemberi ítéletben a Kúria azonban megtagadta a GVH felülvizsgálati kérelmének befogadását, kiemelve, hogy felülvizsgálati kérelem csak jogkérdésre irányulhat. Felülmérlegelésre csak akkor van lehetőség, ha azt jogszabálysértés, így a tényállás iratellenes megállapítása, illetve kirívóan súlyos mérlegelési hiányosság indokolja.

A Kúria szerint megállapítható, hogy a Törvényszék érdemben megvizsgálta a GVH döntésének megalapozottságát, jogszerűségét, és értékelte a GVH eljárásában feltárt bizonyítékokat a Kúria iránymutatásának megfelelően.

A Kúria ítélete szerint a GVH konkrét jogszabálysértést nem jelölt meg, önmagában pedig az, hogy nem ért egyet a bizonyítási eredmények mérlegelésével, a bizonyítékok újraértékelésére irányuló kérelmével pedig lényegében saját álláspontja elfogadását kérte, még nem ad okot felülvizsgálati kérelmének befogadására.

A felülvizsgálat nem lehet álcázott fellebbezés, és pusztán az, hogy egy kérdésnek kétféle megközelítése lehetséges, nem képezheti alapját az ügy újratárgyalásának, döntött a Kúria.

A Jogászdíj díjátadó gálájára 2023. november 24-én kerül sor, amin csapatunk is részt vesz.